1. WeatherSpark.com
  2. 베트남
  3. Hòa Bình
  4. Huyện Lương Sơn

장소