1. WeatherSpark.com
  2. 러시아
  3. Krasnoyarskiy
  4. Bogotol’skiy Rayon

장소