1. WeatherSpark.com
  2. 루마니아
  3. Vaslui
  4. Comuna Vãleni