1. WeatherSpark.com
  2. 말레이시아
  3. Kelantan
  4. Tanah Merah

장소